Kanna Kamui Tohru Quetzalcoatl Miss Kobayashi's Dragon Maid Kobayashi Chintarou My Girlfriend Without Wasabi Characters Sayoko Tsunashi Kaoru Tsunashi Hajime Tsunashi Miki Nozomu Juse Haru Jigokumeguri Shuri Komori Chapters Tohru and Laundry Tohru and Kobayashi Tohru and Encounter Tohru and Jealousy Tohru and Shopping Tohru and Kanna Tohru and Common Sense Community Recent blog posts